Φορτώνιιιιει

Εσένα ποιος σε αντιπροσωπεύει;

Εσένα ποιος σε αντιπροσωπεύει;

Panos PanicPanos Panic21/07/20181min
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)