Φορτώνιιιιει

Ευλόγιcoν

Ευλόγιcoν

Panos PanicPanos Panic12/03/20161min

Conchita-Klimt-21 (1)

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)