Ζητείται μεταφραστής

Ζητείται μεταφραστής

12226984_851268384988182_669422266251283626_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου