Φορτώνιιιιει

Ηθική…

Ηθική…


580382_866734570108230_1149188471763023586_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου