Φορτώνιιιιει

Η Έλλη Παπαγγελη και το μέγεθος που μετράει, όπως διαπιστώνει ιδίοις… στόμασι

Η Έλλη Παπαγγελη και το μέγεθος που μετράει, όπως διαπιστώνει ιδίοις… στόμασι

Έλλη, απλά

Τελικά δεν πετάει πίπες μόνο όταν γράφει στο facebook ή δίνει συνεντεύξεις.

Το κάνει ακόμα και με έτοιμα πληρωμένα κείμενα.

Θεά!

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου