Φορτώνιιιιει

Η Ακρόπολη της Αθήνας πριν την καταντήσουν ερείπιο

Η Ακρόπολη της Αθήνας πριν την καταντήσουν ερείπιο

LiberteamLiberteam24/04/20161min
Κι όμως κάποτε παλλόταν από χρώμα και ζωντάνια

Δυστυχώς όλοι μας έχουμε συνηθίσει την Ακρόπολη με σκαλωσιές και απογυμνωμένη από αγάλματα και χρώματα.

Το βίντεο του Altair4.com επιχειρεί μία προσέγγιση στην εικόνα του συμβόλου της Αθήνας όπως ήταν στην ακμή του!

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων


Leave a Reply

Your email address will not be published.