Φορτώνιιιιει

Η αρχή του κακού

Η αρχή του κακού


10441256_167680613609025_4615583507361649946_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου