Η ελπίδα πήδηξε…

Η ελπίδα πήδηξε…

Panos PanicPanos Panic27/06/2016

Untitled-1

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.