Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

Panos PanicPanos Panic16/06/2016

adon

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)