Φορτώνιιιιει

Η Πατούλαινα της Κύπρου που είναι μετενσάρκωση της Κλεοπάτρας

Η Πατούλαινα της Κύπρου που είναι μετενσάρκωση της Κλεοπάτρας

LiberteamLiberteam06/11/20161min
Ιδρώνει η δημαρχέσσα

Μαθαίνουμε ότι η κόμισσα Βανέσσα Πομπόνι (ο τίτλος προέρχεται από τον ιταλό σύζυγό της) είναι η πιο πλούσια Κύπρια και, όπως αποκαλύπτει η ίδια με όλη τη δέουσα μετριοπάθεια, στην προηγούμενη ζωή της ήταν η Κλεοπάτρα.

Εμείς πάλι θαυμάζουμε το σπίτι της, μιας και επιτέλους το ζεύγος Πατούλη έχει έντονο ανταγωνισμό!

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων


Leave a Reply

Your email address will not be published.