Η πιο καμένη διαφήμιση χρήσης καπότας

Η πιο καμένη διαφήμιση χρήσης καπότας

LiberteamLiberteam03/06/2015

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων


One comment

  • Madversal

    30/11/2015 at 6:26 μμ

    το “καμμένη” γράφεται με ένα Μ! long live microsoft! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.