Φορτώνιιιιει

Η προφητεία του Γέροντα

Η προφητεία του Γέροντα


gerontas

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου