Η συνήθεια που έγινε λατρεία

Η συνήθεια που έγινε λατρεία

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου