Φορτώνιιιιει

Θα μπορούσε να είναι και αλήθεια

Θα μπορούσε να είναι και αλήθεια

Panos PanicPanos Panic24/09/20171min

Magazine

...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)