Κάνε πάντα αυτό που φοβάσαι να κάνεις

Κάνε πάντα αυτό που φοβάσαι να κάνεις

Πρώτα φοβήθηκα.

Μετά απελπίστηκα.

Στη συνέχεια κουράστηκα.

Έπειτα άδειασα.

Τελικά αηδίασα.

Και τώρα τι;

churchill emerson F-Mitterrand Henry Kissinger koestler patton Pearl Buck Schiller Sir_Philip_Sidney_from_NPG vold

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου