Κάπου μεταξύ 6ου και 7ου Star Wars

Κάπου μεταξύ 6ου και 7ου Star Wars

12644694_1086044038102001_4324757948552633889_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου