Φορτώνιιιιει

Κάτι έχουν μπερδέψει…

Κάτι έχουν μπερδέψει…


10524629_1100224576655771_8160525820443478542_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου