Φορτώνιιιιει

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το πορνό

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το πορνό


sport

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου