Και μαύρη και μαγεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία

Και μαύρη και μαγεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου