Φορτώνιιιιει

Και νέα βουτιά Φορτούνη

Και νέα βουτιά Φορτούνη


581893_1692781654299336_7048526251908374418_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου