Και τα ξαδέλφια της Βαλαβάνη σήκωσαν λεφτά…

Και τα ξαδέλφια της Βαλαβάνη σήκωσαν λεφτά…

xxadersfiia

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

ΣΥΝΤΡΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΛΟΡ

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω