Και το κρίμα στο λαιμό σας

Και το κρίμα στο λαιμό σας

Panos PanicPanos Panic04/04/2017
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.