Φορτώνιιιιει

Και τώρα με το καπάρο τι;

Και τώρα με το καπάρο τι;

Panos PanicPanos Panic27/10/20161min
Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)