Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού

Panos PanicPanos Panic23/08/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)