Φορτώνιιιιει

Καμία σωτηρία

Καμία σωτηρία


12316573_10208528509237137_2623864202723002632_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου