Κλασική βλαχοηθική οικογένεια

Κλασική βλαχοηθική οικογένεια

12377875_1097057340305828_499817178506045730_o

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου