Φορτώνιιιιει

Κοκοκό…

Κοκοκό…

Panos PanicPanos Panic16/06/20181min
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)