Κούλα, μ’ ακούς;

Κούλα, μ’ ακούς;

meimar

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου