Άρες μάρες… κουλημάρες

Άρες μάρες… κουλημάρες

Τα πολλά λόγια είναι περιττά...

Κούλης και τα μυαλά στα μπλέντερ (της Siemens)

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.