Φορτώνιιιιει

Άρες μάρες… κουλημάρες

Άρες μάρες… κουλημάρες

Τα πολλά λόγια είναι περιττά...

Κούλης και τα μυαλά στα μπλέντερ (της Siemens)

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου


Leave a Reply

Your email address will not be published.