Φορτώνιιιιει

Λένε ότι αυτές οι φωτογραφίες προκαλούν ανεξήγητο άγχος

Λένε ότι αυτές οι φωτογραφίες προκαλούν ανεξήγητο άγχος

LiberteamLiberteam08/03/20161min
Η κρίση πανικού δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια!

Να πούμε εδώ ότι οποιαδήποτε βλάβη σου προκληθεί, η ευθύνη βαραίνει εσένα και μόνο εσένα. Προσωπικά. Αποκλειστικά.

Τα εφιαλτικά σενάρια είναι του Aaron Tilley και το στρες όλο δικό σου. Τα λέμε στην άλλη πλευρά…

mmddfuuckingg1

mmddfuuckingg2

mmddfuuckingg3

mmddfuuckingg4

mmddfuuckingg5

mmddfuuckingg6

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων