Λύσεις υπάρχουν

Λύσεις υπάρχουν

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου