Φορτώνιιιιει

Μάγος είσαι;

Μάγος είσαι;


alex

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου