Μία βοήθεια ρε παιδιά…

Μία βοήθεια ρε παιδιά…

LiberteamLiberteam15/09/2017
Καμία ελπίδα...

Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα.

Άλλωστε, ποιος δεν σιδερώνει τα χαλιά του;

Για πείτε λοιπόν, πώς σώνουμε το σίδερο μετά από τέτοια συμφορά;

Liberteam

Liberteam

Άνευ όρων και ορίων