Μίλησε ο γέροντας

Μίλησε ο γέροντας

Panos PanicPanos Panic06/07/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)