Μεγάλη η χάρη του

Μεγάλη η χάρη του

Panos PanicPanos Panic18/03/2016

iphone

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.