Φορτώνιιιιει

Με τα μάτια να το λες…

Με τα μάτια να το λες…

Panos PanicPanos Panic16/05/20161min

hqdefault

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.