Με την δύναμη της πίστης

Με την δύναμη της πίστης

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου