Μην μας πιάσουν και κώτσους

Μην μας πιάσουν και κώτσους

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου