Μιλάει η πείρα

Μιλάει η πείρα

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου