Μιλάνε παλιοί και νέοι θεοί μιλάνε…

Μιλάνε παλιοί και νέοι θεοί μιλάνε…

Panos PanicPanos Panic24/06/2018
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)