Μπερδέματα…

Μπερδέματα…

trip-mitr

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου