Μύρισε, σου λέω μύρισε

Μύρισε, σου λέω μύρισε

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου