Φορτώνιιιιει

Νέα Δημοκρατία, νέος πρόεδρος και νέο σήμα

Νέα Δημοκρατία, νέος πρόεδρος και νέο σήμα


12049482_897538153673709_5824601136520300025_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου