Νέο έκθεμα στο μουσείο της Μαντάμ Τισό

Νέο έκθεμα στο μουσείο της Μαντάμ Τισό

Panos PanicPanos Panic11/09/2016

tsi

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.