Φορτώνιιιιει

Ναι, αλλά το Τραμπ θα κάνει έργα

Ναι, αλλά το Τραμπ θα κάνει έργα

Panos PanicPanos Panic09/11/20161min

the-wall-of-westeros-header-798x350

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)