Να βοηθήσουμε λίγο το παλικάρι

Να βοηθήσουμε λίγο το παλικάρι

11988638_10208531581516877_4491464492588767299_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου