Να που μας κατάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Να που μας κατάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Panos PanicPanos Panic18/03/2016

angelinaselfie

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)