Να σπάγαμε και λίγο πλάκα…

Να σπάγαμε και λίγο πλάκα…

...

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου