Φορτώνιιιιει

Νο χόουπ

Νο χόουπ

Panos PanicPanos Panic02/06/20171min
...

Panos Panic

Panos Panic

"Κάποιοι εξυψώνονται από την αμαρτία ενώ κάποιοι ξεπέφτουν από την αρετή" (Σέξπιρ)