Φορτώνιιιιει

Νταβαρίνου φορέβα εντ έβα

Νταβαρίνου φορέβα εντ έβα


12696138_10204411519962991_1084183475_n

Βολντεμόρτης

Βολντεμόρτης

Του μπι ιζ του ντου, ντούμπι ντούμπι ντου